Vi har utökat vårt integrationsprogram till Visma Administration så ni har mer valmöjligheter i exporten av fakturor. Bland annat kan ni nu välja om en faktura skall exporteras som summerad eller detaljerad. Ni kan även välja att läsa in fakturor till Visma per bolag eller uppdragstyp. Om ni hellre vill använda artikelnummer än intäktskonto i integrationen går det bra och ni kan även skicka över fakturor med olika metoder så som pdf, e-mail eller utskrift.