Om oss

Vår filosofi

Vår filosofi är att IT-system ska underlätta för användaren. Det kan tyckas självklart men det är inte alls ovanligt att system som är avsedda att underlätta för användaren i själva verket ökar den administrativa bördan och gör användaren mindre produktiv – tvärtom mot vad som ursprungligen avsågs. Ibland blir systemet en ren förvaringsplats för information som pliktskyldigast matas in i efterhand exempelvis för att ekonomin ska bli rätt eller för att försäljningen ska ligga till grund för incitamentssystem.

Användarvänlighet

Varför blir det så här? Den största anledningen är att många system blir väldigt stora och väldigt komplexa och någonstans bland alla funktioner och knappar så försvinner nyttan för användaren. System som kräver dagar, ibland veckor, av utbildning för en normal användare har någonstans tappat bort sitt syfte i gyttret av smarta funktioner. I slutändan handlar det inte om vilka funktioner som finns i ett system utan om vilka funktioner som används och som skapar värde. Ibland glömmer vi som jobbar med system bort att den viktigaste funktionen är användarvänlighet och att ytterligare funktioner kan göra systemet svårare att använda och därmed mindre värdefullt för de flesta användare.

Vårt mål

Vårt mål är att eBemanning ska vara ett system som används för att det underlättar i vardagen, ett system som tjänar mer tid än det tar i anspråk och ett system som aldrig låter mängden funktioner komma i vägen för användbarhet.

Primelink


Niklas Jardeby

Niklas Jardeby

Helena Olsson

Helena Olsson

Richard Wernerhjelm

Richard Wernerhjelm

Giuseppe Irollo

Giuseppe Irollo

Joakim Nyberg

Joakim Nyberg

Andreas Johansson

Andreas Johansson