Vi hälsar Novare Peritos välkomna som nya användare av eBemanning! Novare Peritos är inriktade på att hjälpa unga vuxna med kognitiv funktionsnedsättning in i arbetslivet. Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att Novare Peritos har valt eBemanning som verktyg i deras banbrytande arbete.

Om du vill veta mer om eBemanning och vad det skulle kunna göra för er verksamhet,
ring Niklas Jardeby på 0732 – 40 90 92.

PRIMELINK-LOGO