Vi är stolta över att vikarieförmedlingen Skolvikarien byter affärssystem till eBemanning. De har tidigare jobbat med ett annat svenskt system men gick under våren över till eBemanning från Primelink.

Skolvikarien i Stockholm AB är ett vikarieförmedlingsföretag som startats Av pedagoger – För pedagoger som de själva säger. 

Skolvikarien förser förskolor, grundskolor och gymnasier med kvalitativa och kompetenta vikarier. 

Välkomna till eBemanningsfamiljen säger vi på Primelink!