Military Work är specialiserade på personal med erfarenhet från Försvarsmakten och arbetar både med rekrytering och uthyrning av personal.

Efter att ha utvärderat ett antal olika system på marknaden föll valet på eBemanning från Primelink. Military Works VD Mikael Karlssons säger så här om hur han upplevt den inledande resan som kund till Primelink:

Jag är mycket imponerad av eBemanning som program och av det höga engagemang och kundorienteringen som organisationen som står bakom uppvisat under vår implementering. eBemanning som program passar oss utmärkt och skapar bra underlag såväl för den dagliga verksamheten som för ekonomisk uppföljning och planering. Jag rekommenderar starkt eBemanning som bemanningssystem.

Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att Military Work har valt oss som leverantör och vi kommer fortsätta att jobba stenhårt för att de, likväl som alla våra andra kunder, ska fortsätta välja oss varje dag.

Vi välkomnar Skandinavisk Sjukvårdskompetens som nya kunder till Primelink och nya användare av systemet eBemanning. Under sin urvalsprocess utvärderade de flera olika systemalternativ och vi är naturligtvis glada och stolta över att valet till slut föll på eBemanning och Primelink.

Therese Lundstedt Niord, verksamhetsledare hos Skandinavisk Sjukvårdskompetens, var tidigare Konsultchef på Sveriges största vårdbemanningsbolag och har erfarenhet av närmare 10 år i bemanningsbranschen. Hon säger så här om deras val av system och systemleverantör:

Skandinavisk Sjukvårdskompetens är ett nystartat företag som erbjuder olika typer av kompetensförsörjningsinsatser inom framförallt akutsjukvård och psykiatri. I vårt val av system var det viktigt att systemet är webbaserat, användarvänligt och med möjlighet att hantera en bredd av olika uppdrag och åtaganden som vår verksamhet tillhandahåller, detta tycker vi är några av E-Bemannings styrkor. Vi värdesätter också Primelinks kundorienterade och innovativa förhållningssätt och har fått ett mycket gott bemötande under vår uppstartsfas.

Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Skandinavisk Sjukvårdskompetens och önskar dem all lycka till i framtiden!

En användares ord om vår utbildning:

Jag satt som ensam användare tillsammans med två utbildare och utvecklare till ebemanning, vilket gjorde det till en mycket givande och lärorik dag! Steg för steg gick de igenom varje detalj i programmet anpassat efter den verksamhet jag jobbar i.

Det kändes väldigt personligt och de svarade väldigt bra, utförligt och engagerat på alla mina detaljerade frågor, vilket gjorde att min förståelse för programmet utvecklats och mitt arbete har kunnat effektiviseras. Genom utbildningen har förstått att programmet är mycket mer detaljerat och användbart än jag först trodde. Dessutom är det toppen att det hela tiden utvecklas, vilket gör att synpunkter från oss användare kan tas tillvara på för att ytterligare optimera programmet!

Carolina